Acc #787

 • Thane Quang Vinh

 • Arthur Lãnh Chúa Xương

 • Toro Đặc Cảnh NYPD

 • Valhein Hoàng Tử Quạ

 • Azzen'Ka Linh Hồn Lữ Khách

 • Maloch

 • Butterfly

 • Taara

 • Veera

 • Zill

 • Zuka

 • Skud

 • Arthur

 • Toro

 • Gildur

 • Violet

 • Triệu Vân

 • Krixi

 • Mina

 • Lữ Bố

 • Valhein

 • Acc #777
  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: Skin: Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #647 - Còn 6K Vàng
  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: Skin: Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #632 - Còn 14K Vàng
  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IIITướng: Skin: Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #500 - Còn 6K Vàng
  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: Skin: Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #497
  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: Skin: Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM