chat fb start
chat FB end

Tài khoản LMHT trên web là tài khoản riot. Mua xong các bạn Vào Đây thay đổi thông tin

Mọi Thắc Mắc Các Bạn Nhắn Tin Cho Shop Qua FaceBook : Tại Đây. Hoặc Zalo 0966 344 123

 • Acc #197050 - 716 mảnh trang phục - 108 trứng

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 141844 THX Trang Phục: 709 Rank ĐTCL: Vàng II Linh Thú: 86
  3.500.000 đ CARD 2.800.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #165487

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 7276 THX Trang Phục: 707 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 37
  4.000.000 đ CARD 3.200.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #172506

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 297143 THX Trang Phục: 705 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 83
  4.000.000 đ CARD 3.200.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #153034

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 161 - Còn 998325 THX Trang Phục: 704 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 99
  3.500.000 đ CARD 2.800.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #169991

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 161 - Còn 4877 THX Trang Phục: 703 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 121
  3.500.000 đ CARD 2.800.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #158794

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 161 - Còn 38328 THX Trang Phục: 703 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 86
  3.500.000 đ CARD 2.800.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #198690

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 243520 THX Trang Phục: 702 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 214
  3.000.000 đ CARD 2.400.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #172502

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 9664 THX Trang Phục: 702 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 254
  3.500.000 đ CARD 2.800.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #164026

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 161 - Còn 1090 THX Trang Phục: 688 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 181
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #158810

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 161 - Còn 3659 THX Trang Phục: 684 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 136
  3.000.000 đ CARD 2.400.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #153021

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 161 - Còn 73532 THX Trang Phục: 681 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 19
  3.000.000 đ CARD 2.400.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #191359

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 19506 THX Trang Phục: 679 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 201
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #163260

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 161 - Còn 1673 THX Trang Phục: 676 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 87
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #197058 - 690 mảnh trang phục - Cấp 462

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 154 - Còn 4696 THX Trang Phục: 673 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 23
  3.000.000 đ CARD 2.400.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #153881

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 157 - Còn 3647 THX Trang Phục: 663 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 22
  3.000.000 đ CARD 2.400.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #197208 - 696 mảnh trang phục - 251 trứng - 990 Thần Thoại

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 201596 THX Trang Phục: 662 Rank ĐTCL: Bạch Kim I Linh Thú: 194
  4.000.000 đ CARD 3.200.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #163336

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 160 - Còn 3227 THX Trang Phục: 660 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 170
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #130659

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 156 - Còn 3603 THX Trang Phục: 643 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 55
  3.000.000 đ CARD 2.400.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #197193 - 636 mảnh trang phục - 543 trứng

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 334816 THX Trang Phục: 635 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 336
  4.000.000 đ CARD 3.200.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #197217

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 162284 THX Trang Phục: 634 Rank ĐTCL: Sắt II Linh Thú: 96
  3.500.000 đ CARD 2.800.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay