chat fb start
chat FB end

Tài khoản LMHT trên web là tài khoản riot. Mua xong các bạn Vào Đây thay đổi thông tin

Mọi Thắc Mắc Các Bạn Nhắn Tin Cho Shop Qua FaceBook : Tại Đây. Hoặc Zalo 0966 344 123

 • Acc #196974

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 4615 THX Trang Phục: 569 Rank ĐTCL: Bạc IV Linh Thú: 108
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #165493

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 98864 THX Trang Phục: 568 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 37
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #197080

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 38320 THX Trang Phục: 564 Rank ĐTCL: Bạch Kim IV Linh Thú: 158
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #155236

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 160 - Còn 9074 THX Trang Phục: 559 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 131
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #146082 - Cấp 603

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 160 - Còn 112524 THX Trang Phục: 556 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 47
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #169577

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 154 - Còn 28649 THX Trang Phục: 550 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 106
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #169557 - Veigar 3.481.251 Thông Thạo

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 160 - Còn 606532 THX Trang Phục: 550 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 52
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #197079

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 1004 THX Trang Phục: 545 Rank ĐTCL: Bạc IV Linh Thú: 84
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #197227 - 537 mảnh trang phục - 223 trứng

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 98536 THX Trang Phục: 537 Rank ĐTCL: Bạc I Linh Thú: 166
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #197082 - 597 mảnh trang phục - 57 trứng - Cấp 410

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 23778 THX Trang Phục: 534 Rank ĐTCL: Sắt III Linh Thú: 45
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #197083 - 531 mảnh trang phục - 97 trứng - 240 Tinh Hoa Thần Thoại

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 155 - Còn 56212 THX Trang Phục: 526 Rank ĐTCL: Sắt II Linh Thú: 79
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #172654

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 79278 THX Trang Phục: 526 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 44
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #154686

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 156 - Còn 23763 THX Trang Phục: 523 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 209
  3.000.000 đ CARD 2.400.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #145908

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 159 - Còn 103313 THX Trang Phục: 519 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 58
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #165395

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 159 - Còn 34580 THX Trang Phục: 506 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 157
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #165429 - Thừa 7K9 RP

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 160 - Còn 14874 THX Trang Phục: 494 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 17
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #158815 - Cấp 732

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 160 - Còn 1098 THX Trang Phục: 481 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 36
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #197103 - 86.320RP - 517 mảnh trang phục - 191 trứng

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 140 - Còn 13946 THX Trang Phục: 462 Rank ĐTCL: Bạc I Linh Thú: 159
  7.000.000 đ CARD 5.600.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #172500

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 159 - Còn 20410 THX Trang Phục: 433 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 184
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay
 • Acc #196958 - 20 Skin hàng hiệu

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 4021 THX Trang Phục: 352 Rank ĐTCL: Bạc I Linh Thú: 130
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
  Chi tiết Mua ngay