• Acc #36869 - Rank Đại Cao Thủ 248 Điểm

  Khung: Kim cươngRank: Rank Cao ThủTướng: Full TướngSkin: 71Ngọc: 2
  2.500.000 đ CARD 2.000.000 đ ATM
 • Acc #36868

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: Full Tướng - Còn 130K IPSkin: 79Ngọc: 7
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #36867

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: Full Tướng - Còn 4 Tướng Chưa Sở HữuSkin: 294Ngọc: 3
  3.000.000 đ CARD 2.400.000 đ ATM
 • Acc #36866

  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 110Skin: 41Ngọc: 2
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #36865

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IIITướng: Full Tướng - Còn 27K IPSkin: 23Ngọc: 14
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #36862

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: Full Tướng - Còn 40K IPSkin: 60Ngọc: 3
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #36860

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng ITướng: Full Tướng - Còn 31K IPSkin: 67Ngọc: 11
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #36859

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: Full Tướng - Còn 225K IPSkin: 53Ngọc: 5
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #36858

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IITướng: Còn 2 Tướng FullSkin: 42Ngọc: 5
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #36857

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IVTướng: Full Tướng - Còn 100K IPSkin: 83Ngọc: 20
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #36856

  Khung: Kim cươngRank: Kim Cương IVTướng: 89Skin: 80Ngọc: 4
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #36843

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng ITướng: 106Skin: 91Ngọc: 3
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #36840

  Khung: Kim cươngRank: Bạch Kim IVTướng: 112Skin: 195Ngọc: 2
  2.000.000 đ CARD 1.600.000 đ ATM
 • Acc #36839

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IVTướng: Full Tướng - Còn 77K IPSkin: 133Ngọc: 5
  1.500.000 đ CARD 1.200.000 đ ATM
 • Acc #36838

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IITướng: Full TướngSkin: 127Ngọc: 4
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #36837

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng ITướng: Full Tướng - Còn 31K IPSkin: 148Ngọc: 20
  1.500.000 đ CARD 1.200.000 đ ATM
 • Acc #36832

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IVTướng: Full TướngSkin: 158Ngọc: 4
  1.500.000 đ CARD 1.200.000 đ ATM
 • Acc #36831

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: Full TướngSkin: 49Ngọc: 7
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #36830

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng ITướng: Full TướngSkin: 46Ngọc: 3
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #36828

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: Full TướngSkin: 337Ngọc: 8
  3.500.000 đ CARD 2.800.000 đ ATM