• Acc #50310

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IIITướng: 145Skin: 214Ngọc: 2
  1.700.000 đ CARD 1.360.000 đ ATM
 • Acc #50309

  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 145Skin: 118Ngọc: 4
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #50308

  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IIITướng: 134Skin: 67Ngọc: 2
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #50306

  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 86Skin: 56Ngọc: 2
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #50305

  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 145Skin: 63Ngọc: 2
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #50304

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: 145Skin: 58Ngọc: 2
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #50303

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: 145Skin: 74Ngọc: 2
  900.000 đ CARD 720.000 đ ATM
 • Acc #50302

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IIITướng: 131Skin: 68Ngọc: 2
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #50301

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 92Skin: 65Ngọc: 2
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #50299

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: 98Skin: 43Ngọc: 2
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #50298

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IVTướng: 106Skin: 21Ngọc: 2
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #50197

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: Full Tướng - Còn 330K IPSkin: 351Ngọc: 2
  2.700.000 đ CARD 2.160.000 đ ATM
 • Acc #50196

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: Full Tướng - Còn 300K IPSkin: 350Ngọc: 2
  2.700.000 đ CARD 2.160.000 đ ATM
 • Acc #50195

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: Full Tướng - Còn 300K IPSkin: 351Ngọc: 2
  2.700.000 đ CARD 2.160.000 đ ATM
 • Acc #50194

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: Full Tướng - Còn 300K IPSkin: 351Ngọc: 2
  2.700.000 đ CARD 2.160.000 đ ATM
 • Acc #50193

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: Full Tướng - Còn 300K IPSkin: 351Ngọc: 2
  2.700.000 đ CARD 2.160.000 đ ATM
 • Acc #50192

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: Full Tướng - Còn 240K IPSkin: 497Ngọc: 2
  3.500.000 đ CARD 2.800.000 đ ATM
 • Acc #50191

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: Full Tướng - Còn 570K IPSkin: 517Ngọc: 2
  4.000.000 đ CARD 3.200.000 đ ATM
 • Acc #50190

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: Full Tướng - Còn 400K IPSkin: 519Ngọc: 2
  4.000.000 đ CARD 3.200.000 đ ATM
 • Acc #50189

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: Full Tướng - Còn 560K IPSkin: 519Ngọc: 2
  4.000.000 đ CARD 3.200.000 đ ATM