Tài khoản LMHT - ĐTCL trên web là tài khoản riot TRẮNG THÔNG TIN : Đổi Được Mail Và Mật Khẩu
Mọi Thắc Mắc Các Bạn Nhắn Tin Cho Shop Qua FaceBook : Tại Đây. Hoặc Zalo 0966 344 123

 • Acc #230000 - Full Skin LMHT - 3K4 Đa Sắc

  Rank Đơn: Lục Bảo IV Khung: Vàng Tướng: 165 - Còn 49359 THX Trang Phục: 1601 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 11
  37.500.000 đ CARD 30.000.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #229999 - Full Hàng hiệu

  Rank Đơn: Rank Cao Thủ Khung: Vàng Tướng: 165 - Còn 100286 THX Trang Phục: 1565 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 280
  20.000.000 đ CARD 16.000.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #228673 - Full Skin LMHT - Full ĐTCL

  Rank Đơn: Sắt I Khung: Chưa có khung Tướng: 165 - Còn 91279 THX Trang Phục: 1559 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 1397
  50.000.000 đ CARD 40.000.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #230003 - Cấp 993 - Khung Lux Tối Thượng

  Rank Đơn: Kim Cương II Khung: Vàng Tướng: 165 - Còn 20698 THX Trang Phục: 1501 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 256
  15.000.000 đ CARD 12.000.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #230001 - Full Skin Hiếm

  Rank Đơn: Vàng I Khung: Bạc Tướng: 164 - Còn 39176 THX Trang Phục: 1500 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 59
  15.000.000 đ CARD 12.000.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #222198 - Full Tất cả skin Hiếm - 4K Đa sằc

  Rank Đơn: Bạc II Khung: Chưa có khung Tướng: 164 - Còn 1250 THX Trang Phục: 1468 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 1
  15.000.000 đ CARD 12.000.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #229836

  Rank Đơn: Đồng I Khung: Bạc Tướng: 165 - Còn 39579 THX Trang Phục: 1413 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 253
  10.000.000 đ CARD 8.000.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #229826 - Lux Tối Thượng Có Khung

  Rank Đơn: Lục Bảo IV Khung: Bạch kim Tướng: 165 - Còn 11463 THX Trang Phục: 1395 Rank ĐTCL: Kim Cương II Linh Thú: 186
  8.000.000 đ CARD 6.400.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #224695 - Cấp 1505 - Sona 2.034.517 Thông Thạo

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 163 - Còn 17880 THX Trang Phục: 1384 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 266
  15.000.000 đ CARD 12.000.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #228116 - Full Toàn Bộ Skin Hiếm - Full Đa Sắc

  Rank Đơn: Lục Bảo I Khung: Cao thủ Tướng: 162 - Còn 13960 THX Trang Phục: 1374 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 3
  13.000.000 đ CARD 10.400.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #229813

  Rank Đơn: Lục Bảo III Khung: Vàng Tướng: 165 - Còn 3239 THX Trang Phục: 1372 Rank ĐTCL: Vàng IV Linh Thú: 337
  10.000.000 đ CARD 8.000.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #227415 - Full : Skin Hiếm - Đa Sắc Hiếm - Biểu Tượng Hiếm

  Rank Đơn: Bạc I Khung: Bạc Tướng: 165 - Còn 1211 THX Trang Phục: 1348 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 2
  20.000.000 đ CARD 16.000.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #227412 - Full : Skin Hiếm - Đa Sắc Hiếm - Biểu Tượng Hiếm

  Rank Đơn: Bạch Kim I Khung: Vàng Tướng: 160 - Còn 16551 THX Trang Phục: 1344 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 4
  20.000.000 đ CARD 16.000.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #172508 - 59 Hàng Hiệu

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 162 - Còn 34104 THX Trang Phục: 1341 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 199
  10.000.000 đ CARD 8.000.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #227413 - Full : Skin Hiếm - Đa Sắc Hiếm - Biểu Tượng Hiếm

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 158 - Còn 1291 THX Trang Phục: 1338 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 69
  20.000.000 đ CARD 16.000.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #224850 - Full Pax - Full Vinh Quang - Full Skin Hiếm

  Rank Đơn: Lục Bảo III Khung: Chưa có khung Tướng: 159 - Còn 11760 THX Trang Phục: 1338 Rank ĐTCL: Bạc IV Linh Thú: 4
  12.500.000 đ CARD 10.000.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #229825 - Full : Skin Hiếm - Đa Sắc Hiếm - Biểu Tượng Hiếm

  Rank Đơn: Bạch Kim IV Khung: Chưa có khung Tướng: 165 - Còn 125986 THX Trang Phục: 1091 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 5
  15.000.000 đ CARD 12.000.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #224915 - Full Tất Cả Skin Hiếm

  Rank Đơn: Bạch Kim III Khung: Chưa có khung Tướng: 151 - Còn 3820 THX Trang Phục: 1005 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 3
  10.000.000 đ CARD 8.000.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #227619 - Full Pax - Full Riot - Skin hiếm

  Rank Đơn: Chưa rank mùa nào Khung: Chưa có khung Tướng: 152 - Còn 1241 THX Trang Phục: 867 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 1
  6.000.000 đ CARD 4.800.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
 • Acc #193845 - Cấp 925

  Rank Đơn: Chưa Rank Khung: Chưa có khung Tướng: 161 - Còn 139090 THX Trang Phục: 831 Rank ĐTCL: Chưa Rank Linh Thú: 36
  4.000.000 đ CARD 3.200.000 đ ATM
  Xem chi tiết Mua ngay
Đang đổi mail , vui lòng chờ trong giây lát , không được tắt trình duyệt.