• Acc #6219

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 43Skin: 12Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #6214

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 41Skin: 8Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #6212

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 59Skin: 21Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #6211 - SIÊU PHẨM: Fiora

  Khung: BạcRank: Chưa RankTướng: 47Skin: 8Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #6165 - Twitch Trung Cổ ( Skin Cực Hiếm )

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 40Skin: 10Ngọc:
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #6162 - Yasuo Thông Thạo 7

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 40Skin: 12Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #6155 - Riven Long Kiếm

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 57Skin: 11Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #6147 - Twitch Trung Cổ ( Skin Cực Hiếm )

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 43Skin: 6Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #6137 - Twitch Trung Cổ ( Skin Cực Hiếm )

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 60Skin: 11Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #6134 - Twitch Trung Cổ - Garen Thông Thạo 7

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 45Skin: 9Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #6126

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 42Skin: 9Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #6116 - Darius Thông Thạo 7

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 47Skin: 10Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #6112

  Khung: BạcRank: Chưa RankTướng: 45Skin: 9Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #6109 - Twitch Trung Cổ ( Skin Cực Hiếm ) - Lux Thông Thạo 7

  Khung: BạcRank: Chưa RankTướng: 39Skin: 5Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #6108 - Twitch Trung Cổ ( Skin Cực Hiếm )

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 63Skin: 11Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #6080

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 47Skin: 15Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #6079 - XZ Thông Thạo 7

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 48Skin: 13Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #6064 - SIÊU PHẨM: Fiora

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 69Skin: 19Ngọc: 3
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #6062 - Lee Thông Thạo 7

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 70Skin: 15Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #5956

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 58Skin: 16Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM