• Acc #55618 - SIÊU PHẨM: Irelia

  Khung: BạcRank: Bạc IVTướng: 39Skin: 13Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55617 - Neo PAX Sivir - EZ VKTT

  Khung: BạcRank: Bạc IITướng: 61Skin: 28Ngọc: 2
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #55616

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 11Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #55615 - Lux Thập Đại Nguyên Tố

  Khung: BạcRank: Bạc IVTướng: 48Skin: 29Ngọc: 2
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #55614

  Khung: ĐồngRank: Đồng ITướng: 27Skin: 8Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55613

  Khung: BạcRank: Bạc IIITướng: 95Skin: 28Ngọc: 2
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #55612

  Khung: ĐồngRank: Đồng ITướng: 76Skin: 35Ngọc: 2
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #55611 - EZ VKTT

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 14Skin: 6Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #55610 - Lux Thập Đại Nguyên Tố - Caitlyn Giả Lập

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 24Skin: 7Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #55609 - SIÊU PHẨM: Irelia - ZED QQ - Riven Tối Thượng

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 17Skin: 5Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #55608

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 28Skin: 11Ngọc: 2
  120.000 đ CARD 96.000 đ ATM
 • Acc #55607 - Yasuo Ma Kiếm

  Khung: ĐồngRank: Đồng IITướng: 39Skin: 13Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #55606

  Khung: ĐồngRank: Đồng IITướng: 37Skin: 9Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55605

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 18Skin: 5Ngọc: 3
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #55604 - Lux Thập Đại Nguyên Tố - Udry TLVH - EZ VKTT - siêu phẩm jinx

  Khung: SắtRank: Sắt ITướng: 55Skin: 22Ngọc: 2
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #55603

  Khung: BạcRank: Bạc IVTướng: 55Skin: 20Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #55602

  Khung: BạcRank: Bạc IIITướng: 33Skin: 8Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #55601 - Aatrox Vinh Quang

  Khung: VàngRank: Vàng IVTướng: 45Skin: 15Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #55599

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 24Skin: 6Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #55598 - Alistar Công Nghệ - DJ SONA

  Khung: ĐồngRank: Đồng IIITướng: 36Skin: 16Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM