• Acc #4181

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 42Skin: 9Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #4156 - YS Thông Thạo 7

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 47Skin: 13Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #4142

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 32Skin: 10Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #4080

  Khung: BạcRank: Chưa RankTướng: 47Skin: 13Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #4079

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 32Skin: 7Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #4048

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 31Skin: 6Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #4029

  Khung: BạcRank: Chưa RankTướng: 40Skin: 8Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #3993

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 35Skin: 7Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #3985

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 30Skin: 10Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #3979

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 47Skin: 7Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #3937

  Khung: BạcRank: Chưa RankTướng: 42Skin: 9Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #3874 - Lux Thông Thạo 7

  Khung: BạcRank: Chưa RankTướng: 61Skin: 16Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #3867

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 32Skin: 12Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #3863 - Thresh Quán Quân

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 34Skin: 17Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #3839 - Nidalee Phù Thủy - Yasuo Thông Thạo 7

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 67Skin: 14Ngọc: 3
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #3630

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 75Skin: 21Ngọc: 4
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #3570

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 52Skin: 15Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #3479

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 36Skin: 11Ngọc:
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #3458

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 41Skin: 6Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #3409

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 51Skin: 11Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM