• Acc #32648 ACC TRẮNG THÔNG TIN

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 37Skin: 6Ngọc:
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #32647 ACC TRẮNG THÔNG TIN

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 37Skin: 5Ngọc:
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #32645 ACC TRẮNG THÔNG TIN

  Khung: BạcRank: Chưa RankTướng: 23Skin: 3Ngọc:
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #32644 ACC TRẮNG THÔNG TIN

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 22Skin: 5Ngọc:
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #32643 ACC TRẮNG THÔNG TIN

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 40Skin: 9Ngọc: 4
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #32641 ACC TRẮNG THÔNG TIN

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 27Skin: 15Ngọc:
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #32639 ACC TRẮNG THÔNG TIN

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 40Skin: 5Ngọc: 3
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #32638 SKIN NGON, ACC TRẮNG THÔNG TIN

  Khung: Bạch kimRank: Bạc ITướng: 124Skin: 60Ngọc: 4
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #32637 ACC TRẮNG THÔNG TIN

  Khung: BạcRank: Chưa RankTướng: 61Skin: 12Ngọc:
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #32636 ACC TRẮNG THÔNG TIN

  Khung: Bạch kimRank: Chưa RankTướng: 143Skin: 82Ngọc: 4
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #32635 ACC TRẮNG THÔNG TIN

  Khung: BạcRank: Bạc IVTướng: 143Skin: 76Ngọc: 3
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #32634 ACC TRẮNG THÔNG TIN

  Khung: Bạch kimRank: Chưa RankTướng: 143Skin: 66Ngọc: 3
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #32633 ACC TRẮNG THÔNG TIN

  Khung: Bạch kimRank: Vàng IVTướng: 62Skin: 14Ngọc: 5
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #32632 ACC TRẮNG THÔNG TIN

  Khung: VàngRank: Chưa RankTướng: 129Skin: 56Ngọc: 4
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #32631 ACC TRẮNG THÔNG TIN

  Khung: Bạch kimRank: Vàng IIITướng: 143Skin: 50Ngọc: 4
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #32630 DƯ 18k THL, ACC TRẮNG THÔNG TIN

  Khung: Bạch kimRank: Vàng IIITướng: 115Skin: 21Ngọc:
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #32625 LUX THẬP ĐẠI, LEE TUYỆT VÔ THẦN, ACC TRẮNG THÔNG TIN

  Khung: BạcRank: Bạc IVTướng: 87Skin: 19Ngọc: 4
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #32624 ACC TRẮNG THÔNG TIN

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IIITướng: 143Skin: 59Ngọc: 4
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #32623 ACC TRẮNG THÔNG TIN

  Khung: Bạch kimRank: Chưa RankTướng: 102Skin: 33Ngọc:
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #32621 ACC TRẮNG THÔNG TIN

  Khung: VàngRank: Chưa RankTướng: 138Skin: 33Ngọc: 3
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM