• Acc #32893

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IVTướng: Full TướngSkin: 78Ngọc: 6
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #32892

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IIITướng: Full TướngSkin: 56Ngọc: 7
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #32829

  Khung: Bạch kimRank: Vàng IITướng: 119Skin: 52Ngọc: 3
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #32769 - Riven Vũ Khí Tối Thượng

  Khung: Bạch kimRank: Vàng IITướng: 129Skin: 50Ngọc: 2
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #32761

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IITướng: 89Skin: 56Ngọc: 2
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #32760

  Khung: Bạch kimRank: Vàng IVTướng: Full Tướng - Còn 113K IPSkin: 97Ngọc: 21
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #32759

  Khung: VàngRank: Bạc IITướng: 143Skin: 97Ngọc: 6
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #32756

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IITướng: Full TướngSkin: 53Ngọc: 3
  900.000 đ CARD 720.000 đ ATM
 • Acc #24507

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 22Skin: 14Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #24462

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 41Skin: 11Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #24106

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 34Skin: 5Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #24055 - Blitzcrack Thông Thạo 7

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 51Skin: 20Ngọc: 3
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #23986

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 38Skin: 10Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #23966 - Brand Thông Thạo7

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 50Skin: 10Ngọc: 3
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #23965 - SIÊU PHẨM: Yasuo

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 41Skin: 13Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #23928

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 37Skin: 7Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #23919

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 38Skin: 5Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #23911

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 45Skin: 7Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #23903

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 36Skin: 7Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #23867

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 28Skin: 6Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM