• Acc #54474

  Khung: Chưa có khungRank: Sắt IITướng: 26Skin: 11Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #54473

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IITướng: 65Skin: 16Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #54472

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IIITướng: 46Skin: 15Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #54471

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IIITướng: 54Skin: 15Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #54470

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IVTướng: 80Skin: 23Ngọc: 3
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #54467

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: 25Skin: 8Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #54466 - Riven Vũ Khí Tối Thượng

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: 23Skin: 7Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #54465 - DJ Sona - K/DA Ahri

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: 93Skin: 29Ngọc: 2
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #54464 - Yasuo Ma Kiếm

  Khung: Chưa có khungRank: Sắt IITướng: 44Skin: 12Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #54463 - Riven Quán Quân 2016

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IITướng: 26Skin: 6Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #54460

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: 41Skin: 19Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #54457 - Riven Vũ Khí Tối Thượng - Riven Quán Quân 2016

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 24Skin: 3Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #54455

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: 93Skin: 50Ngọc: 2
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #54453 - Zed Quán Quân-Shaco Hắc Tinh

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IITướng: 31Skin: 10Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #54452 - Riven Vũ Khí Tối Thượng

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IVTướng: 34Skin: 10Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #54447

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: 26Skin: 13Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #54446

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: 66Skin: 18Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #54444 - Thresh Quán Quân

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 26Skin: 4Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #54443 - Chưa rank mùa nào

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 13Skin: 6Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #54440 - CÒn 32K IP

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 48Skin: 12Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM