• Acc #51723

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IITướng: 140Skin: 112Ngọc: 4
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #51710

  Khung: Chưa có khungRank: Sắt IITướng: 115Skin: 50Ngọc: 3
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #51709

  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IITướng: 139Skin: 50Ngọc: 3
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #51667

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IIITướng: 76Skin: 34Ngọc: 2
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #51539

  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 60Skin: 21Ngọc: 2
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #51535

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: 93Skin: 64Ngọc: 2
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #51528

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IVTướng: 145Skin: 79Ngọc: 16
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #51524

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IVTướng: 145Skin: 91Ngọc: 5
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #51521

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: 135Skin: 47Ngọc: 9
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #51520

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 95Skin: 51Ngọc: 2
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #51519

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IVTướng: 130Skin: 59Ngọc: 2
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #51518

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IIITướng: Full TướngSkin: 85Ngọc: 7
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #51515

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: Full TướngSkin: 174Ngọc: 3
  1.700.000 đ CARD 1.360.000 đ ATM
 • Acc #51514

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IIITướng: Full Tướng - Còn 50K IPSkin: 59Ngọc: 3
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #51513

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IITướng: Full Tướng - Còn 60K IPSkin: 63Ngọc: 3
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #51511

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: Full Tướng - Còn 51K IPSkin: 56Ngọc: 5
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #51487

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: 142Skin: 51Ngọc: 2
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #51485

  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IIITướng: Full TướngSkin: 68Ngọc: 3
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #51483

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IITướng: Full Tướng - Còn 100K IPSkin: 62Ngọc: 3
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #51481

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: Full Tướng - Còn 100K IPSkin: 107Ngọc: 5
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM