• Acc #21673

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 35Skin: 4Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #21669

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 23Skin: 4Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #21666 - Yasuo Thông Thạo7 - SIÊU PHẨM: Yi

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 33Skin: 4Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #21657 - Garen Thông Thạo 7

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: 27Skin: 5Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #21653 - Veigar Thông Thạo7

  Khung: BạcRank: Chưa RankTướng: 41Skin: 5Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #21648

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 31Skin: 5Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #21647

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 25Skin: 5Ngọc: 2
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #21646

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 25Skin: 5Ngọc: 2
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #21645

  Khung: BạcRank: Chưa RankTướng: 26Skin: 5Ngọc: 2
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #21640

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 35Skin: 5Ngọc: 2
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #21638 - Soraka Vệ Binh Tinh Tú - SKT T1 Ekko

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc VTướng: 26Skin: 6Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #21637 - Teemo Thông Thạo7

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 38Skin: 6Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #21636

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 38Skin: 6Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #21634

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 32Skin: 6Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #21633 - Cấp 56

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc VTướng: 38Skin: 6Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #21631

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IITướng: 32Skin: 6Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #21627

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 39Skin: 6Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #21626

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 35Skin: 6Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #21623

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 35Skin: 7Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #21618

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 43Skin: 8Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
CHAT VỚI LIENMINHSHOP